Từ phòng học của những học sinh Nga thích đồ hiệu Prada tới ngôi trường một phòng duy nhất trên núi cao của các học sinh Yemen, nhiếp ảnh gia Julian Germain đưa người xem qua một hành trình vòng quanh thế giới.