Hỏi: Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn có được quyền kí quyết định thành lập các câu lạc bộ (CLB) NCT hoạt động trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thể dục dưỡng sinh, văn hóa - văn nghệ không? Nguyễn Văn Liệu (Hội NCT xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên)

Trả lời: Trước hết cần phân biệt CLB được lập ra cho nhiều người tự nguyện tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí trong những lĩnh vực nhất định và CLB có tư cách pháp nhân do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép thành lập.

Theo Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ, CLB có tư cách pháp nhân là một tập thể hoặc tổ chức được pháp luật công nhận có tư cách pháp lí, có quyền lợi và nghĩa vụ đối với xã hội như một cá nhân trong xã hội. CLB loại này được coi như một hội quần chúng, nếu hoạt động trong phạm vi một xã, phường hoặc thị trấn thì phải xin phép chính quyền và phải được Chủ tịch UBND cấp huyện cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ.

Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn kí quyết định thành lập các CLB của NCT hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn của mình, theo nghị quyết của Ban chấp hành Hội NCT cơ sở. Đây là một tổ chức được nhiều NCT tham gia sinh hoạt trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí, du lịch…; do Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động vì lợi ích của NCT. CLB loại này không có tư cách pháp nhân, nên mọi giao dịch với bên ngoài phải qua Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở.

Sau khi có quyết định thành lập, Ban Chấp hành Hội NCT xã, phường, thị trấn phải báo cáo với UBND cùng cấp để được tiếp thu sự chỉ đạo của chính quyền cơ sở về từng lĩnh vực hoạt động liên quan đến CLB

Báo NCT