Mới ngồi ở quán ăn hơn 30 phút, nhóm khách thanh niên đã bị 3 chiếc xe bán kẹo kéo mở nhạc, hát "sống" inh ỏi đến mời chào mua. Không được yên tĩnh để ăn và trò chuyện, khách nổi nóng mời "ca sĩ" đi nơi khác.