Bên cạnh đó, Huỳnh Dịch đã trở thành nữ anh hùng kiên cường trong phim mới.