Thai của em 24-25 tuần em mới đi siêu âm, bác sĩ nói con em bị giãn thận bên trái và phải 7mm, vậy con em có vấn đề gì về thận không?