Em có thai được 5 tuần nhưng bác sĩ siêu âm nói chưa có phôi thai. Vậy cho em hỏi, thai mấy tuần tuổi thì có phôi thai và tim thai?