Trước đây khi tham khảo qua các tài liệu thì được biết quan hệ trong khi vẫn còn kinh nguyệt thì rất an toàn lên chúng em chủ quan!?