(baodautu.vn) Tái cơ cấu đầu tư công là một trong những chủ đề nóng nhất trong phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tại các đoàn Đại biểu Quốc hội diễn ra cuối tuần qua.