(NDHMoney) Trong giai đoạn 2010 - 2011, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà đầu tư trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long 250 tỷ đồng, vượt quá 25% vốn điều lệ; mua trái phiếu của Sudico 500 tỷ đồng thông qua một công ty khác để "lách luật",