Tôi nghe nói nếu biết sử dụng dấm đúng cách sẽ có nhiều tác dụng chữa bệnh. Xin hỏi những chất gì trong dấm có tác dụng trong phòng và chữa bệnh.