(SGGP). – Ngày 25-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng (trực thuộc Cục Hải quan TPHCM) chính thức đi vào hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử và đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ngày càng tăng tại cảng Tân Cảng và cảng Cát Lái.