(LĐ) - Mặc dù được liệt vào danh mục mặt hàng cấm mua bán, nhưng tại nhiều diễn đàn mua bán trên mạng, các loại súng bắn đạn nhựa vẫn được rao bán, công khai mà không thấy sự can thiệp của cơ quan chức năng đối với mặt hàng cấm này. Hậu quả, 13 em nhỏ đang phải cấp cứu tại Viện Mắt Trung ương là hồi chuông cảnh báo với các cơ quan chức năng.