PNO - Latina Bar - chi nhánh thuộc chuỗi nhà hàng Au Lac do Brazil tại 238 Pasteur, Q.1, TP.HCM, chính thức khai trương từ trung tuần tháng 6/2009.