Mặc cho người chăn nuôi cứ kêu, cám Con Cò của Cty Proconco vừa mới tăng giá ngày 22/11, thì chỉ sau 8 ngày lại tăng tiếp. Lần này, đến lượt các đại lý cấp 1 và 2 bị sốc! Tuy nhiên, nguồn gốc của việc liên tục tăng giá này do đâu là điều cần làm rõ?