(Ba bau) - Ở tuần 31 của thai kỳ, mẹ bầu sẽ cảm nhận được những cơn co bóp dạ con ngẫu nhiên (các cơn co tử cung giả) để chuẩn bị cho quá trình sinh nở.