Mới ra mắt gần đây không lâu, sản phẩm smartphone mang tên Sky A810s của Pantech Hàn Quốc đang được đem ra bàn tán và mổ xẻ trên nhiều diễn đàn công nghệ.