TPO – Một sinh viên kỹ thuật điện ở Mỹ đang khiến dư luận xôn xao sau khi thú nhận với cảnh sát rằng anh đã giết và ăn thịt bạn cùng phòng.