Trứng hỏng là tình trạng trứng được thụ tinh, định cư ở thành tử cung nhưng phôi thai không phát triển. Túi thai vẫn được hình thành nhưng lại thiếu phôi thai.