Khi ở nước ngoài, Chung nắm được 'công nghệ chế' ma túy tổng hợp nên bàn với Hòa lập lò sản xuất bán cho dân chơi ở phía Bắc.