Hỏi: Địa phương chúng tôi mới trồng cà phê nên không biết có loại sâu gì màu trắng đeo bám nhiều quanh cành, lá, quả non làm vàng lá, rụng quả rất nhiều. Tôi đã phun nhiều loại thuốc mà rất khó diệt trừ. Xin quí báo cho biết đó là loại sâu gì, đặc điểm và cách phòng trị thế nào cho có hiệu quả?