Hỏi: Chúng tôi là những đảng viên đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang mong muốn quý báo hướng dẫn cụ thể quy định về mức đóng đảng phí đối với những đối tượng như chúng tôi? PHẠM QUỐC DUY (Tuyên Quang)