Tôi muốn chuyển tiền về quê cho gia đình. Nếu tài khoản của tôi và người nhận ở hai ngân hàng khác nhau, khi chuyển, tôi gặp khó khăn hay hạn chế gì? (Minh Sơn, quận Tân Bình, TP HCM).