Ngày 10/7, Quốc hội Ai Cập từng bị Tòa án Hiến pháp tối cao nước này (SCC) giải tán hồi tháng trước đã triệu tập họp trong một động thái được cho là mang tính thách thức Hội đồng Tối cao Các Lực lượng Vũ trang (SCAF) và tòa án.