Nghe có vẻ không liên quan gì với nhau nhưng nhạc cổ điển lại nằm trong chiến lược marketing của tập đoàn gas lớn nhất thế giới Gazprom.