Đa số công nhân về quê ăn Tết và tìm việc khác chiếm tỉ lệ cao hơn so với số công nhân quay lại nơi cũ để làm, điều này đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam và các địa bàn huyện, thành phố khác sau Tết Nguyên đán Canh Dần rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng công nhân, trong đó công nhân may mặc, chế biến lương thực phẩm là nhiều nhất.