Tôi bị gãy xương đùi, bác sĩ khuyên tôi nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 6 tháng. Đây là một “điều khó” vì tôi vừa mới cưới vợ mấy tháng.