Đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia do ông Phạm Minh Tuyên, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của QH dẫn đầu, thăm chính thức Cam-pu-chia từ ngày 22 đến 27-12. Đoàn đã làm việc với các đại diện Nhóm nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.