(TNTT>) Ở Mỹ, mỗi khi nhắc về các ảo thuật gia, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên David Blaine, gã “phù thủy” chuyên trình diễn những pha “ẩn mình” kinh thiên động địa. Báo giới gọi anh là “phù thủy đường phố”.