GiadinhNet - Phụ cấp thêm 35% tiền lương mỗi tháng là chế độ ưu đãi đối với giáo viên tiểu học đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo Quyết định 224 /2005/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2005.