- Dự thảo( lần 2) Nghị định về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang (CBCCVC và LLVT) công tác ở vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo với nhiều chế độ ưu đãi như: phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng, hỗ trợ về chỗ ở, nước sạch... cho các đối tượng này.