(HNM) - Ngày 2-7-2009, báo Hànôịmới nhận được Công văn số 161/CV- GD&ĐT của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai trả lời về nội dung bài viết "Cần làm rõ sai phạm ở Trường THCS Phượng Cách" đăng trên báo Hànôịmới số ra ngày 20-5-2009. Công văn cho biết: “Ngay sau khi báo nêu, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai đã họp và thành lập tổ công tác xuống nhà trường để tìm hiểu. Kết quả như sau: