Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời". Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Katherine Muller Marin…