(Dân trí) - Ông Phan Đức Tú dự kiến sẽ trở thành Tổng Giám đốc BIDV thay cho ông Trần Anh Tuấn, người vừa được bầu vào HĐQT.