Ngày 4.10.2013, Bộ GD-ĐT đã có kết luận nội dung tố cáo PGS.TS Hoàng Xuân Quế, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong đó, Hội đồng xác minh luận án tiến sĩ khẳng định: “100% (7/7) thành viên hội đồng khẳng định luận án của ông Hoàng Xuân Quế có sao chép một phần từ luận án của ông Mai Thanh Quế. Các sao chép trong nội dung luận án của ông Hoàng Xuân Quế là không hợp pháp. Mức độ sao chép 52,5/159 trang của luận án (khoảng 30,02%)…”.