Khác với những bộ phim gián điệp thông thường chỉ miêu tả về quá trình làm mật vụ chìm, bộ phim "Nữ tình báo" chú trọng khai thác thế giới nội tâm, tình cảm của nhân vật. Sự kết hợp giữa tình yêu lãng mạn vào thập niên 40 với hoạt động gián điệp, đã tạo nên một câu chuyện lôi cuốn, vì thế "Nữ tình bá"o được ví von là bản phim truyền hình của Mr.&Mrs. Smith (Mỹ).