Mấy năm gần đây, dịch bệnh liên tục hoành hành trên cả vật nuôi truyền thống, khiến người chăn nuôi thua lỗ, chán nản. Từ số báo này, NNVN xin giới thiệu một số giống vật nuôi mới được thuần dưỡng, nhân giống thành công, có giá trị kinh tế cao.