Những thảm họa gây tử vong hàng trăm người, do chính con người gây ra.