GiadinhNet - Ngày 20/1, Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động chính trong đợt tổng kết thực hiện Cuộc vận động năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.