(GDVN) - Hội thi "Tìm hiểu lịch sử Việt Nam" với chủ đề: "Em yêu Tổ Quốc Việt Nam" cụm 8 tại Tường THCS Đại Mỗ (Hà Nội) đã thành công tốt đẹp sáng 11/4.