Đi đổi GPLX quá hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thì thực hiện bình thường, không có gì phức tạp...