(Kienthuc.net.vn) - Dân mạng từng chia sẻ rất nhiều đề thi có câu hỏi mang tính thời sự bám sát vào đời sống giới trẻ, diễn biến xã hội trong suốt 1 năm qua.