Yên Tử (Quảng Ninh) được biết đến không chỉ là một danh lam thắng cảnh mà còn là một đỉnh non thiêng với nhiều câu chuyện kì bí khiến không ít người phải dùng mình sợ hãi...