TTO - Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ đi vào những trang văn, trang thơ, phim ảnh… vấn đề này còn được phản ánh bằng những giai điệu âm nhạc hết sức ý nghĩa và đầy cảm xúc.