SGTT.VN - Sao lưu danh bạ là động thái để “bảo toàn số điện thoại” từ điện thoại di động vào máy tính. Có nhiều ứng dụng dùng để sao lưu và đồng bộ nhưng phổ biến nhất là dùng phần mềm Microsoft Outlook vì giao diện đẹp, dễ sử dụng... Tùy theo hệ điều hành của điện thoại mà có phần mềm và thao tác thực hiện khác nhau.