(AloBacsi) - Tôi không bị khó thở, mệt mỏi, chơi được thể thao cường độ cao nhưng nhịp đập hơi chậm.