ANTĐ - Theo y học Trung Quốc, lưỡi thực sự phản ánh các bệnh của cơ thể. Bạn sẽ không ngờ rằng bề mặt lưỡi, sự thay đổi màu sắc và một số dấu hiệu khác của lưỡi sẽ tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình.