Góp phần chấm dứt Thế chiến thứ hai nhưng hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki để lại những tác động khủng khiếp, được thể hiện một phần qua những con số.