QĐND Online – Phát huy được trí tuệ tập thể, cá nhân, nâng cao ý thức của bộ đội trong sử dụng, quản lý tài sản doanh trại và giữ gìn môi trường là những nét nổi bật của Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” lần 2 (năm 2008-2010) của Tổng cục Hậu cần…