14 đề tài nghiên cứu khoa học của BV Mắt TW và 8 đề tài từ các BV khác như: BV Nhi TW, BV Việt - Đức, BV Y học Cổ truyền TW, Viện Huyết học và Truyền máu TW, BV Xanh Pôn… đã tham gia hội nghị khoa học điều dưỡng lần III do BV Mắt TW vừa tổ chức mới đây tại Hà Nội.