Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã thống nhất phương thức cũng như công bố môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.